ป Uitslagen Treffens 2015

Wat is dit?

Uitslagen van de voorbije treffens.

Eindstand TA West-Vlaanderen
1 MTC VRIJBOS 202722
2 MTC REDBONE 144291
3 MTC VLAANDEREN 104718
4 MTC 2-ROUTE 103608
5 MTC TOERVRIENDEN 103494
6 MTC ZEDELGEM 77347
7 MTM OOSTENDE 73569
8 MVC DE TERRASRIJDERS 64848
9 MC MOLENRIJDERS 61277
10 MTC DE GRUZMULLS 47436

Zondag 1 november – 13de Allerheiligentreffen – MC Koersel
Ongeveer 600 inschrijvingen
1 MTC Toervrienden - 18 piloten en 9 passagiers = 7776 km
2 MTC Redbone - 9+7 = 7452
3 Gijverinkhove - 11+2 = 7410
4 MTC Vrijbos - 8+6 = 7056
5 MTC Amigos - 18+7 = 6800
6 MTC Zedelgem - 12+3 = 6150
7 MC Grands Ducs - 8+4 = 5496
8 GW Vrienden - 10+2 = 4216
9 MC Hoeselt - 18+0 = 3604
10 MTC13 - 26+0 = 3444

3 en 4 oktober – 21บ Taxandriatreffen – Looise MC
1 MTC Toervrienden – 23 piloten en 13 passagiers = 10282km
2 MTC Amigo’s – 20+5 = 6284
3 AMC Gijverinkhove – 8+2 = 5462
4 AMC Koersel – 24+2 = 4624
5 MTC Zedelgem – 7+4 = 4428
6 MC Hoeselt – 19+0 = 4124
7 MTC13 – 18+2 = 3760
8 MC Grands Ducs – 5+2 = 3128
9 AMC St. Vith – 6+1 = 2638
10 MC Lotus Bilzen – 11+0 = 2324

26 en 27 september – 22บ HerfstToer – MTC Toervrienden
946 inschrijvingen
1 MTC Vrijbos - 38 piloten en 16 passagiers = 24570 km
2 't Sjamp - 18+1 = 8530
3 MTC Doeveren - 12+5 = 8058
4 MTC Redbone - 10+4 = 6272
5 MTC 13 - 18+0 = 6048
6 MTC Vlaanderen - 14+2 = 5728
7 MTC 2-Route - 8+3 = 5082
8 MTC Zedelgem - 10+4 = 4662
9 MC Hoeselt - 11+0 = 4422
10 AMC Gijverinckhove - 8+1 = 4176

12 en 13 september – 18de Mosseltreffen – MTM Oostende.
477 inschrijvingen
1 MTC Vrijbos - 51 inschrijvingen = 12602 km
2 MTC Redbone - 32 = 8324
3 MTC Toervrienden - 13 = 5720
4 MTC 2-Route - 25 = 5430
5 MTC Doeveren - 25 = 5110
6 MVC De Terrasrijders - 15 = 5040
7 MC Cobras - 13 = 4992
8 MTC Zedelgem - 25 = 3290
9 MC Molenrijders - 16 = 3146
10 De Bikers - 8 = 2068

5 en 6 september - Tour des 3 fronti่res – MTC Welkenraedt
1 MTC Amigo’s – 16+6 = 10670
2 AMC Gijverinkhove – 8+1 = 6723
3 MC Grands Ducs – 9+2 = 4631
4 MTC Toervrienden – 10+6 = 4512
5 AMC St. Vith – 8+3 = 3256
6 AMC Koersel – 9+0 = 3058
7 MC Hoeselt – 8+0 = 2440
8 MTC Zedelgem – 3+1 = 2403
9 MTC13 – 6+0 = 2262
10 RAMC Eupen – 10+2 = 2234

Zondag 6 september - La Condruzienne - R Ciney MC
1 MTC Toervrienden 11 piloten + 6 passagiers = 7688 km
2 MTC Amigo’s – 13+3 = 7296
3 AMC Gijverinkhove – 8+2 = 6298
4 MC Grands Ducs – 10+4 = 5096
5 MC Les Petits Gris – 26+10 = 4136
6 MTC Zedelgem – 5+3 = 3954
7 AMC Eau Noire – 11+2 = 2870
8 MC Hoeselt – 8+0 = 2784
9 AMC St. Vith – 6+1 = 2646
10 MC Molignard – 12+3 = 2538

29 en 30 augustus - 8บ Bachten de Kupetreffen – AMC Gijverinkhove
1 MTC Vrijbos – 37 piloten en 14 passagiers = 12881 km
2 MTC Toervrienden – 11+8 = 9874
3 MTC Redbone – 23+7 = 7930
4 MTC Zedelgem – 23+9 = 7912
5 MTC Vlaanderen – 13+3 = 6745
6 MTC 2-Route – 20+9 = 6719
7 MC Zebus – 7+4 = 6697
8 MC Grands Ducs – 5+3 = 6584
9 MTC Amigo’s – 11+2 = 6402
10 AMC St. Vith – 4+3 = 5429

30 augustus – La Guibertine – RMC Pierreux
1 MC Grands Ducs – 13+5 = 8107
2 MC Les Petits Gris – 22+7 = 6665
3 MC Zebus – 15+4 = 5487
4 AMC Eau Noire – 14+3 = 4392
5 MTC Toervrienden – 5+2 = 2555
6 Motos Potes – 7+2 = 2421
7 MC St. Servais – 11+1 = 2367
8 MTC Zedelgem – 4+2 = 2145
9 MC Molignard – 6+2 = 1898
10 MTC Amigo’s – 4+1 = 1745

Zondag 23 augustus – Tour du Barrage – RAMC Eupen
1 MC Grands Ducs - 13 piloten en 5 passagiers = 7200 km
2 MTC Toervrienden - 11+4 = 7140
3 MTC Amigo's - 13+2 = 7080
4 MC Les Petits Gris - 12+6 = 6512
5 AMC Eau Noire - 11+2 = 5900
6 AMC Koersel - 14+1 = 5250
7 AMC Gijverinkhove - 7+0 = 5096
8 MC Zebus - 15+3 = 4380
9 MTC13 - 11+0 = 4004
10 MC Hoeselt - 10+0 = 2900

22 en 23 augustus - Redbonetreffen - MTC Redbone
811 inschrijvingen
1 MTC Vrijbos - 73 inschrijvingen = 17009 km
2 MTC Vlaanderen - 30 inschr. = 9505
3 MTC Toervrienden - 18 inschr. = 7182
4 MTC Doeveren - 30 inschr. = 6430
5 MTC 2-Route - 32 inschr. = 6254
6 MTC Drago - 29 inschr. = 5865
7 Wild Hogs Forever - 11 inschr. = 5418
8 MC Molenrijders - 25 inschr. = 5125
9 MVC De Terrasrijders - 18 inschr. = 5012
10 MTC Zedelgem - 27 inschr. = 4934

1 en 2 augustus – 16de Terrasrit – MVC De Terrasrijders
MTC Toervrienden - 3บ plaats met 42 inschrijvingen

25 en 26 juli – 12บ Mega-Tour de France – MTC Vrijbos
1 MTC Toervrienden - 24 pil + 11 pas = 17942 km
2 MTC Vrijbos - 54+20 = 15504
3 MTC Amigo's - 17+7 = 11520
4 MTC Redbone - 26+7 = 9474
5 MTC13 - 12+1 = 8762
6 MTC 2-Route - 19+10 = 7674
7 MTC Doeveren - 11+5 = 4976
8 AMC Gijverinkhove - 12+4 = 4384
9 MVC Terrasrijders - 10+3 = 2906
10 MTM Oostende - 10+1 = 2876

18 en 19 juli - 29บ ZomerToer – MTC Toervrienden
992 inschrijvingen
1 MTC Vrijbos - 58 inschrijvingen = 25930 km
2 't Sjamp - 25 = 11100
3 TC Vlaanderen - 33 = 10526
4 MVC De Terrasrijders - 30 = 9530
5 MTC13 - 25 = 7140
6 MC Cobra's - 20 = 6400
7 Samaritan Riders - 31 = 5168
8 MTC Redbone - 12 = 4756
9 MTC Amigos - 21 = 4218
10 MC Hoeselt - 11 = 4202

4 en 5 juli – VMF-Toer – VMF
136 inschrijvingen
1 MTC Toervrienden – 23 inschrijvingen = 21358 km
2 MTC Vlaanderen – 45 = 19120
3 MCC Rainbringers – 13 = 6344
4 MTC Vrijbos – 4 = 4048
5 MC St. Georges – 3 = 2958

28 juni – La Mosane – Dinant MC
1 MTC Toervrienden – 24 pil + 11 pas = 16686 km
2 MTC Amigo’s – 15+6 = 8178
3 MC Les Petits Gris – 26+3 = 6378
4 MC Grands Ducs – 14+3 = 6222
5 AMC Gijverinkhove – 8+1 = 5472
6 MTC Redbone – 5+5 = 5392
7 AMC St. Vith – 9+3 = 4656
8 AMC Koersel – 11+0 = 4400
9 MC Zebus – 13+4 = 3914
10 RAMC Eupen – 9+1 = 3492

Zaterdag 6 en zondag 7 juni – Stertreffen – VMF
427 inschrijvingen
1 MTC Vlaanderen 61 inschr. = 13646 km
2 MTC Vrijbos - 24 = 7008
3 MTC Toervrienden - 19 = 4452
4 MCC Rainbringers - 15 = 3840
5 MTC Redbone - 15 = 3570
6 MVC De Terrasrijders - 23 = 3380
7 MTC The Bridge - 18 = 3294
8 MC Metal Heart - 24 = 3084
9 MTC Drago - 11 = 2904
10 MVC Nebulabikers - 15 = 2160

30 en 31 mei – 28บ Motorradtreffen – AMC St. Vith
1 AMC Gijverinkhove – 12+3 = 12158
2 MTC Toervrienden 14+7 = 12012
3 MTC Amigo’s 14+4 = 10188
4 AMC Koersel 18+0 = 7696
5 MC Les Petits Gris 13+5 = 7574
6 MC Molignard 15+4 = 7488
7 MC Grands Ducs 15+5 = 6720
8 MC Zebus 15+6 = 6466
9 MC Hoeselt 15+0 = 5790
10 AMC Eau Noire 10+2 = 5130

23 mei – 36บ Tententreffen – MTC Zedelgem
1 MTC Toervrienden 6+4 = 3060
2 AMC Gijverinkhove 10+3 = 3003
3 MTC Amigo’s 5+3 = 2824
4 MC Grands Ducs 3+1 = 2676
5 AMC Eau Noire 5+1 = 2523
6 AMC St. Vith 2+1 = 1735
7 MTC Vrijbos 9+1 = 1390
8 MC St. Servais 2+1 = 1365
9 MC Les Petits Gris 3+0 = 1335
10 KAMC Menen 6+1 = 1285

24 mei – Les Vall้es Namuroises
1 MTC Toervrienden 21+8 = 11482
2 MTC Amigo’s 17+7 = 9216
3 AMC Koersel 19+3 = 7418
4 MC Grands Ducs 10+4 = 5686
5 MC Molignard 18+4 = 5394
6 MC Zebus 15+7 = 5304
7 AMC Gijverinkhove 7+2 = 5292
8 MTC Vrijbos 7+3 = 5006
9 AMC Eau Noire 13+5 = 4934
10 AMC St. Vith 9+3 = 4700

Zaterdag 16 en zondag 17 mei – 23ste Vrijbosrit – MTC Vrijbos
1 MTC Toervrienden 37 piloten + 19 passagiers = 22785 km
2 MTC Vlaanderen 31+7 = 13269
3 MTC Redbone 50+8 = 11005
4 MVC Terrasrijders 19+8 = 9153
5 MCC Rainbringers 6+11 = 6749
6 MC Cobra’s 15+3 = 6503
7 MTC Drago 22+6 = 5999
8 MTM Oostende 24+1 = 5475
9 MTC Doeveren 23+6 = 4074
10 MTC North Riders 11+1 = 3972

Zondag 26 april – 23ste Kamper Motor Rit – MTC13
1 MTC Toervrienden 40+16 = 14472 km
2 MTC Amigos 16+3 = 5420
3 MC Les Grands Ducs 6+3 = 4500
4 MC Koersel 22+2 = 4154
5 AMC Gyverinkhove 5+1 = 3552

18 en 19 april - 1บ Ride Out - MTC Amigo's
1 MTC Vrijbos 23 pil + 6 pas = 14380 km
2 AMC Gijverinkhove 11+4 = 8460 km
3 MTC Toervienden 24+6 = 6792 km
4 Motorvrienden JTF 19+2 = 5796 km
5 MTC13 16+0 = 5588 km

11 en 12 april – ‘t Sjamptreffen – ‘t Sjamp
1141 inschrijvingen
1 MTC Vlaanderen 53 inschr. = 16208 km
2 MTC Vrijbos – 74 = 15092
3 MTC Redbone – 47 – 10012
4 MTC Toervrienden – 21 – 8358
5 MVC Terrasrijders – 27 – 7992
6 MTC 2-Route – 37 – 7694
7 MTM Oostende – 20 – 5300
8 MTC Tornados – 16 – 4736
9 MTC Zedelgem – 22 – 4592
10 MC Cobras – 16 – 4560

12/04 – Tour du Bienvenue
1 MTC Toervrienden – 15 piloten en 8 passagiers = 9896 km
2 MC Les Petits Gris – 17+8 = 8375
3 MTC Amigo’s – 13+4 = 7172
4 MC Grands Ducs 14+4 = 6451
5 AMC Gijverinkhove 9+0 = 6237
6 MC Hoeselt 24+0 = 6024
7 AMC Eau Noire 9+4 = 5190
8 MC Molignard 12+2 = 4561
9 MC Zebus 13+5 = 4111
10 MTC Zedelgem 4+2 = 3439

06/04 – Les Sabotiers – AMC Eau Noire
1 MTC Toervrienden – 14 + 7 = 9944
2 MC Grands Ducs 12+7 = 6992
3 MC Les Petits Gris 18+6 = 6560
4 MTC Amigo’s 11+2 = 5594
5 MTC Vrijbos 7+4 = 5478
6 AMC Gijverinkhove 8+2 = 5280
7 MC Redbone 5+5 = 5100
8 MC Zebus 11+3 = 4984
9 MC Hoeselt 10+2 = 4848
10 MC Molignard 18+4 = 4780

05/04 – Les Escargots de Pโques
MTC Toervrienden 17+6 = 8126
2 MTC Amigo’s 19+5 = 7882
3 MC Grands Ducs 13+6 = 7163
4 AMC Gijverinkhove 11+2 = 7085
5 AMC Koersel 20+0 = 5909
6 MC Zebus 11+6 = 4116
7 AMC Eau Noire 13+3 = 3805
8 MC Molignard 16+1 = 2983
9 MC Hoeselt 9+1 2770
10 MC Lotus Bilzen 8+0 2264

22 maart - Pajottenlandrit - VMF
379 inschrijvingen
1 MTC Vlaanderen 71 inschrijvingen = 13442 km
2 MC Metal Heart 26 = 5312
3 MC Cobra's 22 = 4452
4 MTC Vrijbos 14 = 3778
5 MCC Rainbringers 16 = 3124
6 MTC Toervrienden 12 = 3072
7 AMC Gijverinkhove 7 = 2300
8 MTC Tornados 10 = 2200
9 MC Klingon Warriors 6 = 1692
10 MC Gamblers 9 = 1668

21/03 – 28ste Motorzegening – KMAC Menen
1 MTC Vrijbos 16+6 = 4233
2 BMC Middelburg 9+2 = 4152
3 MTC Amigo’s 7+1 = 3016
4 AMSC Leieland 13+2 = 2385
5 MTC Toervrienden 4+2 = 2262
6 MC Grands Ducs 3+1 = 2201
7 AMC Gijverinkhove 9+2 = 2185
8 MTC Zedelgem 8+2 = 1960
9 AMC St. Vith 1+1 = 1370
10 Soeedy Boezinge 7+1 = 1367

Zondag 15 maart
La Printanni่re – MC St. Servais
1 MC Grands Ducs 11+6 = 5674
2 MC Les Petits Gris 18+7 = 3782
3 MTC Toervrienden 9+2 = 3608
4 AMC Eau Noire 10+3 = 3302
5 MC Zebus 11+5 = 3205
6 AMC Gijverinkhove 4+1 = 2522
7 MC L’Equipe 5+3 = 2088
8 Motos Potes 5+3 = 1688
9 R Ciney MC 8+1 = 1541
10 Speedy Boezinge 2+1 = 1503

21/03 – 28ste Motorzegening – KMAC Menen
1 MTC Vrijbos 16+6 = 4233
2 BMC Middelburg 9+2 = 4152
3 MTC Amigo’s 7+1 = 3016
4 AMSC Leieland 13+2 = 2385
5 MTC Toervrienden 4+2 = 2262
6 MC Grands Ducs 3+1 = 2201
7 AMC Gijverinkhove 9+2 = 2185
8 MTC Zedelgem 8+2 = 1960
9 AMC St. Vith 1+1 = 1370
10 Soeedy Boezinge 7+1 = 1367

Zondag 8 maart
18e Voorjaarstreffen - TA West-Vlaanderen
1 MTC Vrijbos 74 inschrijvingen = 13366
2 MTC Toervrienden 32 = 11717 km
3 MTC Vlaanderen 35 = 9860
4 MTC Amigo’s 28 = 9850
5 MVC De Terrasrijders 31 = 8153
6 MTC Redbone 52 = 8121
7 MTC 2-Route 49 = 7768
8 MTC Zedelgem 36 = 6976
9 MTM Oostende 33 = 5961
10 MC Molenrijders 29 = 5093

Zondag 1 maart
43ste LotusTreffen – MC Lotus Motoren
233 inschrijvingen
1 MTC Toervrienden - 19 pil + 4 pas = 7586 km
2 MTC Amigo's - 15+3 = 5832
3 Les Grands Ducs - 8+3 = 4324
4 MTC Zedelgem - 6+3 = 4112
5 AMC Koersel - 18+1 = 3630
6 AMC Gijverinkhove 5+1 = 3530
7 MCC Rainbringers 3+7 = 3440
8 MC Hoeselt 14+2 = 2368
9 MC Zebus 6+2 = 1712
10 MC Speedy 2+1 = 1692

Zondag 22 februari
29ste Hibernatreffen – MC Hoeselt
1 KAMC Menen 8+3 = 5665
2 MTC Amigo’s 15+3 = 5526
3 MTC Toervrienden 10+4 = 4130
4 MTC Redbone 5+4 = 4023
5 MC Grands Ducs 7+2 = 3465
6 AMC Koersel 15+0 = 2645
7 AMC Gijverinkhove 3+1 = 2388
8 MTC13 12+0 = 2359
9 MC Lotus Bilzen 14+1 = 1840
10 MC Les Petits Gris 6+1 = 1757

Zondag 1 februari
16de 3 Riddertreffen – AMC Gijverinkhove
1 MTC Vrijbos 21 pil + 6 pas = 4752 km
2 MTC amigo’s 9+2 = 4664
3 Redbone 9+4 = 3250
4 KAMC Menen 12+4 = 3100
5 MC Grands Ducs 3+1 = 2952
6 MTC Toervrienden 5+1 = 2544
7 MC Lotus Bilzen 4+0 = 2400
8 MTC Zedelgem 10+3 = 2028
9 MTC Vlaanderen 4+1 = 1750
10 MC Scheldeland 4+1 = 1690
[ terug... ]Omhoog


Volgende vergadering

  • Volgende vergadering op Zondag 3 januari 2016 om 14 uur, in Zaal Uilenspiegel - Generaal Simondslaan 1 – 2030 Antwerpen.

Info Vragen Opmerkingen

Fotoalbums Toervrienden


Copyright 2002-2018